Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИНТЕ ДАННИ
 


 
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите семеен хотел „Енерджи“ и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

 
Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.


 
Видове лични данни, които се обработват:

 
  1. За реализиране и потвърждаване на резервация – име и фамилия, телефон и имейл адрес. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката, включително изпращане на имейл до Вас за потвърждение.Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
  2. За целите на настаняване на гостите в семеен хотел „Енерджи“ се обработват и съхраняват следните данни.
  • ЕГН; номер на лична карта, държава издала националния документ за самоличност
  • Име на лицето (за български граждани на кирилица, за чужденци на латиница съгласно националния документ)
  • Дата на раждане, пол, гражданство


 
Данните, които се събират за целите на регистрация в хотела, се събират на основание чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват в електронен регистър към Министерство на туризма.